Torpa EL-installasjon AS

Tjenester

VÅRE RESSURSER

Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå. Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget. Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.

Sentral godkjenning

Torpa El-installasjon AS er sentralt godkjent til å utføre elektriske installasjoner. Vi er medlem i bransje og arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo. Det er et viktig kvalitetsstempel å være medlem av Nelfo.