Torpa EL-installasjon AS

Service, kvalitet og sikkerhet

Torpa El-installasjon AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell

Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll. Vi har utarbeidet et system for FDV, Forvaltning- drift og vedlikehold. Dette er tilpasset den lovpålagte internkontrollforskriften.

Torpa El-installasjon AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.

Intern kontroll

Det stilles store krav til elektrobedrifters internkontroll. I tett samarbeid med Nelfo kjører vi et omfattende internkontrollsystem som hjelper oss å ivareta de krav som stilles til oss som elektroentreprenør. Vi er i tillegg omfattet av et nullfeilprogram som gjør at alle feil vi eventuelt måtte gjøre, vil bli rettet uten kostnad for deg som kunde. Dette sikrer at du som kunde får utført arbeidet ihht. gjeldene normer og forskrifter, og du får en grundig dokumentasjon på din elektriske installasjon.